Philip Morris Quiz Cat 6

1.

On podem trobar nicotina de manera natural?

2.

Quina de les següents afirmacions sobre l’exposició a la nicotina és correcta?