Philip Morris Quiz Cat 12

1.

És possible reduir el mal associat a l’hàbit de fumar?

2.

Quina és la causa principal de les malalties relacionades amb fumar?